“Samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven”

De Bethelschool kenmerkt zich door een veilig schoolklimaat, een goede sfeer, uitstekende onderwijsresultaten en prima zorg en begeleiding. De Bethelschool heeft een stevig fundament. Naast algemene kennis over onderwijs en opvoeding hebben we diverse specialismen: in lezen, leesbegeleiding en dyslexie, autisme, ‘kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’, hoogbegaafdheid, het werken met de onderzoeksmodellen ‘TASC’ en ‘Zit dat zo?’ en de hartcoherentietraining ‘Wijs met je hart’.

We leven in een dynamische tijd. Kinderen verlangen eigentijds onderwijs.
Onderwijs, dat

  • eisen stelt, prikkelt en uitdaagt;
  • aansluit op hun eigen manieren van leren en dat ondersteund wordt door informatie- en communicatietechnologie (computers en digitale schoolborden);
  • is toegespitst op hun kennisbehoefte en hun capaciteiten;
  • inspeelt op de maatschappelijke diversiteit;
  • recht doet aan verschillen in capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en aan culturele verschillen.

Aan ons de taak mee te gaan in deze dynamiek. We dragen zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden en culturele bagage.

Kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich ieder op eigen wijze. Wij volgen die ontwikkeling, prikkelen deze en zorgen voor een stimulerende omgeving, zodat kinderen uitgedaagd worden tot spelen en werken. Ieder kind heeft talenten. Er zijn doeners en denkers, creatievelingen en sportievelingen en er zijn kinderen die talent hebben voor muziek, dans en drama of op sociaal gebied. Wij geven kinderen de kans hun talenten te ontplooien.

Kinderen zijn niet hetzelfde. De wijze waarop kinderen leren, de intellectuele bagage en het leertempo zijn verschillend. Dat betekent dat wij ons onderwijs naar vermogen aanpassen aan deze verschillen. Dat doen we door te kijken in welke mate kinderen instructie nodig hebben. We werken in drie instructieniveaus: de verlengde instructiegroep, de basisgroep en de plusgroep. Voor kinderen bij wie het leerproces niet als vanzelf verloopt en leerprestaties achterblijven en voor kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in het reguliere onderwijsaanbod, heeft de school in de afgelopen jaren een goed systeem van zorg en begeleiding ontwikkeld.

schoolplein
schoolplein
schoolplein