De Bethelschool staat in de Bomenbuurt – Vondelkwartier te Beverwijk. De school telt gemiddeld 280 leerlingen en is daarmee een middelgrote school. De meeste leerlingen komen uit de buurt: de Bethelschool is een echte buurtschool. De school heeft 10 lokalen, een speellokaal en een prachtig, natuurlijk speelplein voor de kleuters. Vanwege groei van de school maken we ook gebruik van het gebouw ‘De Hoop’ dat naast de school aan de Populierenlaan staat. We zijn trots op ons gebouw. Het heeft warme kleuren, is licht, optisch ruim en heeft veel glas, zodat de school transparant wordt. Het is zo gebouwd, dat kinderen niet alleen in de lokalen, maar in de gehele school aan het werk kunnen.  Het gebouw weerspiegelt de visie van de school: de Bethelschool wil een open, gastvrije school zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

De Bethelschool heeft een rijke geschiedenis. De eerste steen is gelegd op 17 februari 1913. In 2013 vieren we het 100 jarige bestaan. De Bethelschool is de enige school in Beverwijk die op haar oorspronkelijke plek staat en door de jaren heen haar naam behouden heeft.

De Bethelschool is een christelijke school. De identiteit van onze school en onze visie op onderwijs en opvoeding zit onder andere in de naam ‘Bethel’. Met behulp van leefthema’s uit de methode Trefwoord geven we onze identiteit vorm. Het gaat om ‘oog hebben voor elkaar’. We houden terdege rekening met het feit dat niet alle kinderen dezelfde achtergrond hebben. Iedereen is welkom.

schoolplein
schoolplein
schoolplein