We vinden het belangrijk dat de school openheid, plezier, rust, waardering en respect uitstraalt. Een goed pedagogisch klimaat en een goede en veilige sfeer zijn basisvoorwaarden voor kinderen om tot ontwikkeling te komen en de Bethelschool besteedt daar veel tijd aan. We proberen een juiste balans te vinden tussen ‘ik en de ander’ – ‘de ander en ik’. Het is belangrijk dat een kind zichzelf goed leert kennen en zich gekend weet, zelfvertrouwen opbouwt en verantwoordelijkheid durft te nemen.

Om een veilig pedagogisch klimaat te realiseren, gebruiken we een aantal middelen. In de groepen 1 t/m 3 de platen ‘bang’, ‘blij’, ‘boos’ en ‘verdrietig’ uit ‘de doos vol gevoelens’. Deze doos is ontworpen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. In groep 3 leren de kinderen met Pief en Pats hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze doen dat met kuikentje Piep, (die al snel dingen als heel erg ervaart) en Dinosaurus Pats, (die graag wil dat het op zijn manier gaat). Piep en Pats zijn goede vrienden, maar hebben ook vaak ruzie. Ze vragen kinderen hen te helpen om te leren samenspelen. Via allerlei spelletjes en opdrachten krijgen de kinderen meer grip op hun eigen gedrag.

Het project ‘Klets! Opkomen voor jezelf, zonder anderen te kwetsen’ vindt jaarlijks plaats en behandelt diverse thema’s: ‘wie ben ik, wie ben jij, iedereen is anders, respect, samenwerken, grenzen stellen, ruzie, pesten, vriendschap, bij wie kan ik terecht voor hulp’.

Tenslotte. In de hele school gebruiken we het stappenplan ‘Stop hou op, dat wil ik niet!’ waarbij het gaat om het aangeven van grenzen en het respecteren ervan!

schoolplein
schoolplein
schoolplein