Wat is hoogbegaafdheid? Om welke kinderen gaat het? Wanneer hebben kleuters een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe leren deze kinderen en ... belangrijk, wat bied je deze kinderen aan?

Met acht scholen in de provincie Noord-Holland is de Bethelschool door het Platform Bèta Techniek uitgekozen om als vindplaatsschool ‘ambassadeur’ te zijn voor ‘Wetenschap, Techniek en Excellentie’. Dit betekent dat andere scholen iets kunnen leren van onze aanpak van dit onderwerp en wij dit met hen delen. We hebben het netwerk ‘kinderen leren denken, kinderen leren leren’ opgericht. We willen vanuit de verwondering bij kinderen een meer onderzoekende  houding bij de kinderen ontwikkelen. 

In de onderbouw verrijken en verdiepen we de (spel)activiteiten. In de midden- en bovenbouw leren we kinderen ontdekkend te leren met vragen en onderwerpen rond wetenschap en techniek. We dagen de kinderen uit te werken vanuit een onderzoekscyclus, het ‘TASC-model’ van Belle Wallace of de  ‘Zit dat zo?’ kaarten. De kinderen worden onder begeleiding van hun leerkracht stap voor stap door een onderzoeksproces geloodst. Het gaat om ‘leren leren’. Behalve het product is ook het proces belangrijk.

We bieden deze vorm van onderwijs aan, aan hoogbegaafde leerlingen, maar we willen meerbegaafde en regulier lerende leerlingen niet de kans ontnemen om kennis te maken met deze werkwijze. Het streven is dat kinderen leren leren, zowel met als van elkaar.

schoolplein
schoolplein
schoolplein