Missie en Visie 

De missie en visie van de Bethelschool is ‘Samen spelen, samen werken, leren leren, leren   

leven’.  

 

We willen eigentijds onderwijs aan kinderen geven. Onderwijs, dat:  

  • eisen stelt, prikkelt en uitdaagt;  
  • aansluit op hun eigen manieren van leren en dat ondersteund wordt door informatie- en communicatietechnologie (m.b.v. computers en Chromebooks);  
  • inspeelt op de maatschappelijke diversiteit;  
  • recht doet aan verschillen in capaciteiten,  individuele voorkeuren en aan culturele verschillen.    

We dragen zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en  

waarden en culturele bagage. Daarnaast geven we elke kind de kans hun talenten te  

ontplooien. We leren de kinderen respect te hebben voor de ander (zonder daarin zelf te  

kort gedaan te worden). Naast individuele activiteiten, hechten we aan gezamenlijke  

activiteiten. We vieren onze feesten groots! Het geven van kwalitatief goed onderwijs is ons  

uitgangspunt. Goed onderwijs biedt kinderen kansen om hun talenten voluit te ontplooien.