Sfeer

We vinden het belangrijk dat de school openheid, plezier, rust, waardering en respect uitstraalt. Een goed pedagogisch klimaat en een goede en veilige sfeer zijn basisvoorwaarden voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. De Bethelschool besteedt daar veel tijd aan. We willen kinderen duidelijk maken dat het belangrijk is om naar elkaar om te zien. De klas en de school fungeren als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, waarin kinderen en volwassenen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen en openstaan voor verschillen tussen mensen. Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid. We willen kinderen op een goede manier leren omgaan met social media. Internet is een platform waar kinderen elkaar en anderen tegenkomen. Ook daar hebben kinderen sociaal-emotionele vaardigheden nodig!


We hanteren op school drie afspraken:  

1.Je doet elkaar geen pijn. 

2.Je loopt en praat rustig in de school. 

3.Je geeft duidelijk je grenzen aan en respecteert die van een ander!