Nieuwsbrieven en informatie

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids, geheel aangepast aan de actuele situatie. De schoolgids beschrijft het onderwijskundige en algemene deel van de school. Tevens treft u in de gids het jaarverslag aan van het afgelopen schooljaar met daarin de resultaten van het onderwijs. 

In de nieuwsbrief schrijven we over onderwijskundige ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen. Zo maken we de schoolwereld naar buiten toe zichtbaar.  
U kunt de schoolgids en de nieuwsbrieven downloaden onder het kopje documenten.  
Wijzigingen op de inhoud van de schoolgids en de kalender vermelden we in de nieuwsbrief.

Berichtjes naar ouders en foto's van activiteiten versturen we via de Klasbord ouderapp.. Dit is een App die zowel te downloaden, als via een browser te bereiken is. 

Zodra uw kind op school zit, ontvangt u een unieke code.

Documenten

Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 19

Schooljaar 2023-2024
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2Venster schoolgids 2023-2024
Vakantierooster 2023-2024