Contactmomenten 

Er zijn formele contactmomenten, zoals de informatieavond van elke groep aan het begin  
van het schooljaar en de kijkavonden en tien minutengesprekken.   
Het is gebruikelijk dat de groepsleerkracht buiten de formele momenten om, wanneer  
daartoe aanleiding is, een afspraak maakt met de ouders van een leerling.  
We vinden het fijn wanneer u ons op de hoogte brengt van belangrijke gebeurtenissen die  
van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind.   

Wanneer u met vragen zit over uw kind op school, of wanneer u iets anders wilt vragen of melden, stellen we het zeer op prijs wanneer u even bij ons binnen loopt. Vaak kunnen we door een toelichting een en ander oplossen en verduidelijken.  U kunt zowel met de groepsleerkracht van uw kind als de zorgcoördinator of de directeur een afspraak maken.