Nieuwe leerlingen 

Wanneer u nieuwsgierig geworden bent naar onze school, kunt u een afspraak maken voor een schoolbezoek. Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kind(eren) de school te komen bekijken.  We laten u het gebouw zien, het kleuterplein en we nemen een kijkje in de groepen.  Verder lichten we graag toe hoe het bij ons op school in zijn werk gaat en proberen we uw vragen te beantwoorden.  


U kunt ons bellen wanneer u belangstelling heeft voor onze school, of reageren via het formulier onder het kopje  'contact’. Wilt u de geboortedatum, de naam van uw zoon of dochter en de postcode vermelden? Wij nemen vervolgens contact met u op.


We nemen momenteel - vanwege de schoolgrootte - geen leerlingen aan voor de groepen 2 t/m 8. Nieuwe gezinnen kunnen inschrijven voor groep 1.  Echter, gezien het aantal aanmeldingen, schrijven we geen kinderen meer in die in de schooljaren 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026 vier jaar worden. In overleg met stichting Fedra zijn we ons aannamebeleid aan het uitwerken.

Startende kleuters kunnen vier dagdelen komen wennen.  Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Voorafgaand aan de start, nodigt de leerkracht het kind en de ouders uit en bespreekt onder andere de gang van zaken in groep 1. 

We hopen dat uw kind een fijne schooltijd heeft op onze school.

Januari 2024

Toelatingsbeleid Stichting Fedra

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte