Wederzijdse betrokkenheid

We vinden een goede samenwerking tussen de ouders en de school heel belangrijk. Met elkaar dragen we zorg voor het welbevinden van uw kind(eren). De Bethelschool wil een open, gastvrije school zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. De kinderen vinden het leuk als hun ouders naar gemaakt werk of werkstukjes komen kijken. Ze ervaren dat hun werk ertoe doet! Dat geeft een positief gevoel. U kunt na schooltijd altijd binnenlopen.

Er zijn formele contactmomenten, zoals de informatieavond van elke groep aan het begin van het schooljaar en de kijkavonden en tien minutengesprekken. Het is gebruikelijk dat de groepsleerkracht buiten de formele momenten om, wanneer daartoe aanleiding is, een afspraak maakt met de ouders van een leerling. We vinden het fijn wanneer u ons op de hoogte brengt van belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind.

Binnenlopen ....

Wanneer u met vragen zit over uw kind of de school, of wanneer u iets anders wilt vragen of melden, stellen wij het zeer op prijs wanneer u even bij ons binnenloopt. Vaak kunnen we door een toelichting een en ander oplossen en verduidelijken. U kunt zowel met de groepsleerkracht van uw kind als de zorgcoördinator of de directeur een afspraak maken.

schoolplein
schoolplein
schoolplein