Aan de school is een activiteitencommissie verbonden met betrokken ouders. De commissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. Deze feesten en activiteiten worden niet bekostigd uit de rijksbijdrage, maar uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Desondanks kunt u jaarlijks kosten verwachten. Toelating van uw kind tot onze school is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en overige onderstaande kosten. Alle kinderen mogen meedoen met de feesten en activiteiten die de ouderraad organiseert.

Met instemming van de MR is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 19,- per kind per jaar en wordt d.m.v. een acceptgiro geïnd. Van de ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten bekostigd: attenties voor Sinterklaas en kerst, de kerstmaaltijd, de paasmaaltijd, Kinderboekenweek, festiviteiten, het afscheidsfeest van groep 8, consumpties bij excursies, e.d. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen we desondanks dat u de bijdrage wilt betalen. De zaken die ervan betaald worden, zijn juist die evenementen op school, waar uw kind veel plezier aan beleeft. Het minimumbedrag is € 19,-. Een extra gift is altijd welkom. De besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoord in een openbare vergadering van de ouderraad en aan de medezeggenschapsraad.

Er is een aantal extra kosten die buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen, zoals: de schoolfotograaf (u bent niet verplicht de foto’s te kopen), verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen. Het schoolreisje (ongeveer € 20,- per kind) of de ‘Betheldag’ (€ 10,-) en het kamp voor groep 8 (ongeveer € 50,-) worden apart geïnd door de penningmeester van de ouderraad. De betaling hiervan is niet vrijwillig. Omdat de kosten voor een schoolreisje nogal oplopen, hebben we besloten het ene jaar een schoolreisje te organiseren en het andere jaar een ‘Betheldag’. Wij denken bijvoorbeeld aan een theaterbezoek, culturele activiteiten, etc.

schoolplein
schoolplein
schoolplein