Het terugdringen van schoolverzuim is een van de speerpunten van de overheid. De controle op ‘luxe verzuim’ is – terecht - aangescherpt. Onder het kopje ‘Documenten’ in het artikel ‘Vrij vragen’ leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Echter, omdat de school een doorgaande lijn in de lesstof aanbiedt van groep 1 t/m groep 8, is het fijn als kinderen in de niet-leerplichtige periode zo veel mogelijk onderwijs volgen.

We verzoeken u dringend zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. Ziekte en bijzondere omstandigheden daar gelaten, is het voor zowel de kinderen als voor de leerkracht prettig als het reguliere (les)programma niet onderbroken wordt. Bezoekt uw kind frequent een behandelaar, bijvoorbeeld voor logopedie, dan is het fijn wanneer dit buiten schooltijd gebeurt. Lukt dat niet, overlegt u a.u.b. met de leerkracht over een geschikt tijdstip.

De school verleent géén vrijstelling van schoolbezoek tijdens de toetsweken en de afname van de CITO Entreetoets en de toetsen in groep 8.

We adviseren u, om teleurstelling te voorkomen, tijdig te overleggen over de mogelijkheden van vrijstelling. Een aanvraagformulier voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u aan de directeur vragen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. In geval van twijfel raadplegen we de leerplichtambtenaar. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.

schoolplein
schoolplein
schoolplein